சங்க இலக்கியம்(பத்துப்பாட்டு)
தண்டாயுதம். இரா
தமிழ்ப்புத்தகாலயம், சென்னை

 

1978

சங்க இலக்கியம்(பத்துப்பாட்டு)

தமிழ்ப்புத்தகாலயம், சென்னை